Contributie

Het lidmaatschap van de Nederlandse Go Bond is bij de prijs van de contributie van de Go Club Apeldoorn inbegrepen. De contributie kan overgemaakt worden op rekening NL59INGB0003497360 t.n.v. Go-Club Apeldoorn 'Nobe No Shinju' te Apeldoorn.

De contributie voor 2019 is als volgt vastgesteld:

soort lidcontributie clubcontributie bondcontributie totaal
jeugdleden (t/m 18 jaar1)€ 35,00€ 14,50€ 49,50
studerende leden€ 35,00€ 23,00€ 58,00
overige leden€ 70,00€ 28,00€ 98,00
1) peildatum: 1 januari