Onze naam: nobe no shinju

Jan Tichler, één van de oprichters van onze club, bedacht ooit dat het leuk zou zijn dat de club een Japanse naam zou krijgen. Omdat de plaats Apeldoorn ook wel 'de parel van de Veluwe' genoemd wordt, werd besloten de Japanse vertaling hiervan als naam voor de club te nemen.

De vertaling bestaat uit drie stukken:

  • Het woord 'parel' heeft een rechtstreekse Japanse vertaling: 'sjiensjoe'.
  • De constructie 'van de' is niet bekend in het Japans. Wel kent het Japans iets dat te vergelijken is met onze koppel-s: 'noh'. De naam 'parel van de Veluwe' is daarom vertaald als 'Veluwe's parel'.
  • De eigennaam 'Veluwe' heeft geen rechtstreekse vertaling. De naam 'Veluwe' ('Felua', 'Vale Auwe') betekent waarschijnlijk iets als 'vale, dorre heidevlakten'. Een mogelijke vertaling leek 'waroeie koenie' (= slechte grond), maar dit bleek een ethische vertaling en werd afgewezen. Op zoek naar een betere vertaling heeft Jan contact gehad met de Leidse Japanoloog prof. Vos, die hem 'noh-ben' (= onbebouwde vlakte) aanreikte.

De vertaling zou dus tot 'noh-ben noh sjiensjoe' geleid moeten hebben. Door het telefonisch contact met de heer Vos is er echter 'noh-beh noh sjindzjoe' verstaan. Clubgenoten hebben deze fonetische spelling daarna aangepast tot 'nobe no shinju'.